strona przeniesiona na www.agrorest.pl

 

Agroturystyka w Borach Tucholskich czyli...

 
Stowarzyszenie 

Gospodarstw 

Agroturystycznych 

BORY TUCHOLSKIE

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych 
"Bory Tucholskie" 
pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola 
tel. 0-52 336 35 00
bory@agrorest.pl,  www.bory.agrorest.pl  
Prezes SGA: tel./fax 0-52 334 99 49, tel. kom. 0-502 205 005
Wice prezes SGA: tel. 0-52 559 05 01, tel. kom. 0-604 941 130